دریافت رشوه برای حذف نظرات منفی در سایت آمازون

امتیاز دهید post

برخی کارکنان سایت آمازون به فروش اطلاعات محرمانه، حذف نقدهای منفی، افشای ایمیل کاربران و فعال سازی مجدد حساب های کاربری تعلیق شده متهم شده اند.

نشریه «وال استریت ژورنال» در گزارشی مدعی شده که فروشندگان برای دسترسی به داده های محرمانه فروش یا حدف نقدها و نظرات منفی کاربران به کارکنان آمازون رشوه داده اند و حال کمپانی مذکور بازرسی ها در این رابطه را کلید زده است.

بر این اساس واسطه ها از شبکه های اجتماعی نظیر وی چت برای برقراری ارتباط با کارکنان آمازون استفاده کرده و به آنها پیشنهاد حذف نظرات منفی در ازای دریافت ۳۰۰ دلار داده اند. کارکنان آمازون در هر تراکنش حداقل ۵ نظر را حذف کرده و ۱۵۰۰ دلار رشوه دریافت کرده اند. علاوه بر این آنها ایمیل افراد منتقد و داده های محرمانه فروش را نیز در اختیار برخی فروشنده ها قرار داده اند که نسبت به رقبا آنها را در موقعیت بهتری قرار داده است.

یکی از سخنگویان آمازون تاکید کرده که این کمپانی برای مقابله با اقداماتی از این دست سیستمی را پیاده کرده که گزینه های در دسترس کارکنان را محدود کرده و مورد بررسی قرار می دهد. این راهکار در چین پیاده سازی شده اما بررسی های بیشتری در آمریکا نیز در آمریکا صورت می گیرد.

سخنگوی آمازون مدعی شده که این کمپانی دستورالعمل های اخلاق حرفه ای و سیاست های سختگیرانه ای را برای کارکنان در نظر گرفته و حالا سیستم های پیچیده ای نیز برای محدودسازی دسترسی ها به آن اضافه کرده است:

کارکنان ما از باید از استاندارهای اخلاقی بالایی برخوردار باشند و هر فردی که از این دستورالعمل ها تخطی کند در معرض اخراج و حتی تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

بر این اساس سایت آمازون سوءاستفاده از سیستم فروش را به هیچ وجه تحمل نکرده و واسطه هایی که به چنین اقداماتی دست بزنند باید خود را برای تعلیق حساب کاربری، حذف نقدها، بلاک کردن سرمایه و اقدامات قانونی دیگر آماده کنند.

The post دریافت رشوه برای حذف نظرات منفی در سایت آمازون appeared first on دیجیاتو.

مطالب مرتبط