چرا روحانی برای یمن و افغانستان پیام نمی‌دهد؟

مطالب مرتبط