ژانر ترسناک ریشه در ادبیات گوتیک دارد و به وجود آورندگان ماهیت هایی مانند فرانکشتاین و ومپایر را می توان الهام بخش فیلم های این ژانر در کلیت آن دانست. در این میان،همواره ارتباط خاصی بین ژانر ترسناک و علمی تخیلی وجود داشته که در نهایت به شکل گیری ژانر جدیدی به نام «ژانر ترسناک علمی تخیلی» منجر شده است.

در ادامه از شما دعوت می کنیم که با معرفی ۱۰ فیلم ترسناک علمی تخیلی مهیج و دیدنی قرن ۲۱ در روزیاتو همراه باشید.

در روزیاتو بخوانید

The post روزیاتو: ۱۰ فیلم ترسناک علمی تخیلی برتر و دیدنی قرن ۲۱ را بشناسید appeared first on دیجیاتو.