زمانی که تکنولوژی را با بدنمان پیوند دهیم، به یکباره به اربابان آینده گونه های انسانی و حیوانی تبدیل خواهیم شد. برخی می گویند شاید روزی فرا برسد که بتوانیم هوش و دانش خود را نیز روی مغز دیگران بارگذاری کنیم، به جریان های اطلاعاتی روان تبدیل شده، بتوانیم با سرعت نور سفر کنیم، گاهی خود را روی بدن هایی رباتیک بارگذاری کرده و طوری زاد و ولد کنیم که با سبک کنونی کاملاً متفاوت است. بدین ترتیب انسان می تواند به یک کلونی از باکتری ها سوار بر سفینه های فضایی تبدیل شود.

در روزیاتو بخوانید

The post روزیاتو: از بی مویی تا تک نژادی؛ ۷ تغییر باورنکردنی که تکامل در انسان آینده ایجاد خواهد کرد appeared first on دیجیاتو.