به گزارش جهان نیوز، روزنامه خراسان در بخش اخبار ویژه امروز خود نوشت: بررسی کارنامه خروج آمریکا از برجام در ریاست جمهوری بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر به تعدادی از سازمان ها و نهادهای دولتی، از آن ها خواسته شده کلیه مواردی را که حاکی از فسخ، اعلام فسخ آینده به صورت کتبی یا شفاهی، نقض قرارداد، خودداری از تمدید یا همکاری مجدد و امثالهم با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است و علت آن به خروج آمریکا از برجام ارتباط دارد گردآوری و برای بررسی و اطلاع به مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری، ارسال کنند. مراقب ارائه فیش های مالیاتی مشکوک در ادارات باشید یک مقام مسئول اقتصادی با ارسال دستورالعملی برای مدیران مالی برخی دستگاه های اجرایی از آن ها خواسته است با توجه به اهمیت اطلاع از صحت فیش ها و قبوض مالیاتی، کنترل لازم را درباره پرفراژ صحیح آن ها به عمل آورد و در موارد مشکوک، از ادارات مالیاتی استعلام لازم صورت بگیرد. همچنین گواهی نامه های مالیات بر ارزش افزوده نیز باید مورد نظارت جدی قرار گیرد و اصالت آن ها از طریق سایت سازمان مربوط، کنترل شود.