به گزارش جهان نیوز، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست علنی امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوال غلامرضا کاتب نماینده گرمسار درخصوص دریافت مبالغ غیرقانونی از مشترکین گاز مصرفی اظهار داشت: بر اساس قانون به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی از طریق بیمه با برگزاری مناقصه اقدام شود. وی افزود: تاکنون به ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستا گازرسانی شده و ۹۹ درصد جمعیت شهری، ۸۲ درصد جمعیت روستایی و به طور کل ۹۳ درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز برخوردار هستند فقط گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان مانده که به زودی آغاز خواهد شد چنانچه کار گازرسانی به شهر زاهدان پایان یافته است. وزیر نفت خاطرنشان کرد: سال جاری بیمه ۲۰۰ تومان برای مشترکین شهری و ۱۰۰ تومان برای مشترکین روستایی تعیین شد از این رو دو راه وجود دارد که یا مجلس باید اجازه دهد و این برداشت را تنفیذ کند و یا این معامله فزونی تلقی شده و هر مشترکی که مایل بود پول خود را پس بگیرد. منبع: فارس