نویسنده: رضا صالحی

دلایل شایع وزوز گوش

وزوز گوش یا به اصطلاح صدای زنگ گوش را بیشتر افراد در زندگی تجربه می‌کنند که با شناسایی علت آن...