به گزارش جهان نیوز، مهر به نقل از خبرگزاری سما،نوشت: نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت معترضان فلسطینی که در راهپیمایی بازگشت شرکت کرده بود، شلیک کردند که بر اثر آن بیش از ۱۰۰ فلسطینی در شرق رفح، خان یونس، البریج و غزه زخمی شدند. کمیته ملی راهپیمایی بازگشت و لغو محاصره از ساکنان نوار غزه خواسته بود که مردم در این راهپیمایی به صورت گسترده شرکت داشته باشند. همچنین اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس برای شرکت در راهپیمایی بازگشت خود را به جمع فلسطینیان رسانده است.