درست است که قیمت های بالاتر نفت عموما تاثیر منفی بر رشد اقتصادی جهان که یک اقتصاد به اصطلاح نفت بر است می شود. اما باید گفت که اقتصاد جهان کمتر از گذشته به نفت اتکا دارد.

طبق آخرین تحقیقات، میزان نفتی که برای مقدار معینی از رشد اقتصادی در جهان نیاز است ۷ درصد کمتر از نفت مورد نیاز برای همین میزان رشد در سال ۲۰۰۷ است. البته تاثیر قیمت های بالاتر نفت کشور به کشور متفاوت است. کشورهایی که نفت وارد می کنند خسارت بیشتری می خورند اما کشورهای صادر کننده نفت تکان می خورند.

در روزیاتو بخوانید

The post روزیاتو: سناریوهای احتمالی آینده بازار نفت چگونه است؟ appeared first on دیجیاتو.