به گزارش جهان نیوز، از فردا پرداخت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه‌های پیش فروش قطعی با سررسید ۶ ماهه و آغاز می‌شود و این پرداخت‌ها تا آبان ماه ادامه خواهد داشت. پیش‌خریدکنندگان سکه‌ها در که در اواخر بهمن ماه و اسفند ماه ۹۶ ثبت نام کرده‌اند، سکه را با قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری کرده بودند. با توجه به قیمت فعلی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی سکه، با این قیمت‌ها خریداران به ازای هر سکه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سود کسب می‌کنند. در شهریور ماه ۳۶۶ هزار قطعه سکه تحویل داده خواهد شد که پیش‌خریدکنندگان به ازای آن یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کرده‌اند. بنابراین خریداران این سکه‌ها که موعد تحویل آنها شهریور ماه است، در مجموع ۸۷۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سود به دست می‌آورند. همچنین در مهر ماه یک میلیون و ۲۸۷ هزار قطعه سکه تحویل می‌شود که قیمت پیش فروش آن یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان بوده است. بنابراین پیش خرید کنندگان سکه ۶ ماهه در فروردین مه امسال، باتوجه به قیمت‌های فعلی ۲ هزار و ۹۹۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان سود کسب می‌کنند. در آبان ماه هم ۹۰۷ هزار قطعه سکه تحویل داده می‌شود که بر این اساس، پیش خرید‌کنندگان سکه در اردیبهشت ماه ۹۷، با فرض قیمت‌های فعلی، سود ۲ هزار و ۱۰۸ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومانی را به دست خواهند آورد. منبع: فارس