به گزارش جهان نیوز، محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده مردم فسا و سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنده به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با این شکل ایراد دارم. وی افزود: هیات باید تفسیر شود و مجلس و هیات رئیسه این کار را انجام دهد که هیات نظارت به معنای واقعی کلمه بر رفتار نمایندگان باشد. سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: ما اکنون هیات رسیدگی به شکایات از نمایندگان را داریم. این هیات باید به گونه‌ای عمل کند تا موثر واقع شود و بتواند اگر موضوعی به شأن و شخصیت نمایندگان و همچنین شأن مجلس آسیبی وارد می‌کند، راسا وارد عمل شود که اکنون متاسفانه اینگونه نیست. وی ادامه داد: تفسیری که اکنون وجود دارد این است که می‌گویند فقط هر کس از هر شخصی شکایت کرد ما در این هیات رسیدگی کنیم یعنی درواقع این هیات تبدیل به یک هیات رسیدگی به شکایات نمایندگان تبدیل شده است. منبع: فارس