مغز شما تا پایان خواندن این مطلب حتی اگر با دقت تمام به خطوط نوشته ها دقت کنید، چند ده بار از نقطه تمرکز اصلی خود خارج شده و محیط اطراف را پایش می کند.

نورون ها در مغز انسان فعالیت ریتمیک دارند

بر اساس نتایج جدیدترین تحقیقات حوزه علوم اعصاب دانشگاه پرینستون، رفتار مغز انسان در زمینه تمرکز با آنچه پیش تر تصور می شد، تفاوت دارد. دانشمندان پیش از این تصور می کردند در زمان تمرکز انسان، نورون ها در یک جهت همسو می شوند اما یافته های جدید نشان می دهد که عملکرد نورون ها ریتمیک بوده و تقریباً در هر ثانیه، چهار بار فعالیت آنها کاهش می یابد.

پژوهشگران معتقدند در بازه زمانی مذکور، مغز انسان به اسکن محیط اطراف پرداخته و به دنبال موضوعی جالب تر از نقطه تمرکز کنونی خود می گردد. به گفته یکی از محققان پروژه، در زمان کاهش فعالیت نورون ها، مغز تمرکز خود را کاملاً از دست نمی دهد اما به دنبال موضوع جذاب تری مانند بروز خطرات احتمالی خواهد گشت.

متخصصان علوم اعصاب دانشگاه پرینستون برای رسیدن به نتیجه فوق، از دو گروه انسان ها و میمون های آموزش دیده در آزمایشات خود استفاده کردند. برای انجام آزمایش، به میمون ها یک اهرم و به انسان ها یک موس کامپیوتر داده شد که باید دکمه آن را پایین نگه می داشتند.

محققان سپس نقطه ای را روی نمایشگر نشان داده و منتظر تمرکز سوژه می ماندند. پس از تمرکز، مستطیل های بسیار کمرنگ در مدت زمان چند صدم ثانیه در نمایشگر ظاهر می شد که در این لحظه میمون ها با کشیدن اهرم و انسان ها با رها کردن دکمه، نمایش مستطیل ها را گزارش می کردند.

با مطالعه رفتار نورن های مغز انسان ها و میمون ها طی آزمایش، دانشمندان ریتم مشابهی را مشاهده کردند که در هر ثانیه چهار بار افت فعالیت را نشان می داد. نکته جالب توجه، تغییر فاز مشابه مغز انسان و میمون است که صحت تحقیقات مبتنی بر آزمایش روی میمون ها را تصدیق می کند.

گفتنی است پژوهش هایی از این دست کمک شایانی به درمان برخی ناهنجاری های عصبی مانند بیش فعالی خواهند کرد. چرا که به عنوان مثال محققان دانشگاه پرینستون معتقدند افرادی که هنگام انجام کار خاصی توجه خود را نسبت به رویدادهای اطراف کاملاً از دست می دهند، یا کودکان بیش فعال، احتمالاً در یکی از دو فاز فعالیتی نورون ها بیش از اندازه گیر می کنند که یافته های اخیر به درمان مشکلات مذکور کمک خواهد کرد.

دانشمندان می‌توانند با ساختار مغزی هر فرد به هویتش پی ببرند

The post پژوهشگران: مغز انسان در هر ثانیه چهار بار تمرکز خود را از دست می دهد appeared first on دیجیاتو.