به گزارش جهان نیوز، صفحه اینستاگرام سعید جلیلی، به مناسبت درگذشت کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل به انتشار خاطره ای از دیدار جلیلی و کوفی عنان پرداخت. اوایل که موضوع سوریه که پیش آمد، به دمشق رفتم و مذاکراتی را شروع کردم. ابتدا غربی ها قائل به هیچ چیزی نبودند و فکر میکردند در بازی ای که شروع کردند میتوانند به آنچه که میخواهند به سرعت دسترسی پیدا کنند. بعد از مدتی که دیدند نتوانستند، آقای کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل را به عنوان نماینده ویژه در امور سوریه تعیین کردند. آقای عنان در ملاقاتی که با من داشت پرسید شما راه حل سوریه را چه می دانید؟ گفتم راه حل سوریه یک کلمه بیشتر نیست و آن دموکراسی است. ایشان رفت و بعد از مدتی برگشت. پرسیدم من دفعه قبل پیشنهادی دادم. گفت اتفاقا راه حلی که شما پیشنهاد دادید درست است، اما آمریکا به دنبال دموکراسی نیست. وی گفت این را من در مصاحبه عمومی هم گفتم. به همین دلیل وقتی برگردم این مسئولیت را واگذار خواهم کرد و اتفاقا بعدش هم برگشت و استعفا کرد. بخشی از سخنرانی دکتر جلیلی در دانشگاه گیلان/ فروردین۹۵