ترس باعث می شود احساس سرزندگی کنیم و از حاشیه ی امن خود خارج شویم که این خود تجربه ی هیجان آوری است. این احساس هیجان می تواند با افزایش هورمون آدرنالین، افسردگی را کاهش دهد. در نتیجه سطح انگیختگی و گلوکز خون (که تبدیل به انرژی می شود) افزایش می یابد. احساس ترس ما را به طور کامل از نگرانی های روزمره و افسردگی مان دور می کند.

برای آشنایی با دیگر مزایای روحی و اجتماعی احساس ترس از شما دعوت می‌کنیم تا به این مطلب روزیاتو سر بزنید.

در روزیاتو بخوانید

The post روزیاتو: ترس آنقدرها هم بد نیست! نگاهی به مزایای روحی و اجتماعی احساس ترس appeared first on دیجیاتو.